Huis

Dienstverlening

Architectenburo Haarsma is een klein buro en werkt daardoor efficiënt met korte lijnen naar onze opdrachtgevers.  Het tekenwerk wordt handmatig of met de computer verricht.


Dankzij deze werkwijze kunnen er in een vroeg stadium van het ontwerpproces al impressie tekeningen worden gemaakt, waardoor het te bouwen object tastbaar wordt, en daarmee makkelijker te beoordelen of het aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoet. Het ramen en begroten van bouw- en investeringskosten gebeurt in iedere fase van het ontwerpproces.

 

Criteria hierbij zijn o.a.:

Functionaliteit; voldoet het aan een op de gebruiker toegesneden gebouw?

 

Duurzaamheid; is de keuze van materialen en de detaillering gericht op een zo gunstig mogelijke exploitatie?
 
Kostenbeheersing; is het realiseerbaar met het budget? Wordt de meest gunstige verhouding tussen kosten en te benutten ruimte nagestreefd?

 

De opdrachtgever staat bij ons buro centraal. Bestekken worden uitvoerig besproken en uitgewerkt. Aanvragen van vergunningen bij gemeentes worden toegelicht en indien nodig bij vergunningverleners bevochten.

Recente projecten

Lichtplan Sloten
Nieuwbouw te Heeg
Nieuwbouw te Woudsend
Bedrijfspanden te Sloten
Havenkwartier te Koudum
Harinxmaschans te Sloten
Bekijk alle projecten