Huis
Lichtplan Sloten
Havenkwartier te Koudum
Harinxmaschans te Sloten
Koetshusleane te Woudsend

Havenkwartier te Koudum

Aan de haven van Koudum en nabij het centrum, wordt op het voormalige terrein van schoolgebouw Bogerman het project “Het Havenkwartier” gerealiseerd, een nieuwe haven met rondom ruime kavels direct aan het water met eigen ligplaats. De bouwkavels worden gerealiseerd aan doorgaand vaarwater naar de meren die Koudum omringen. Voor meer informatie over de verkoop zie www.wfvastgoed.nl. De aanleg van de steigers ten beboeve van de haven is gereed. Men is begonnen met het uitgraven van de haven.

Haven is gereed en de eerste boten hebben hun plaats gevonden.